Tarkista IP-osoitteesi MagicDesk ja MagicHotel Uusi MagicMail Micro Magic etätuki
Myymalat pieni

02.04.2013

Magic Cloud mukana Tampereen Lääkäripäivillä 2013

Tampere-talossa 20.-22.3.2013 järjestetyt Lääkäripäivät pidettiin jo 34. kerran ja tällä kertaa Magic Cloud oli tapahtumassa mukana tuoden esille muun muassa turvalliset ratkaisut potilastietojen välitykseen.

Ajankohtaisina asioina pinnalle nousivat etenkin sähköpostin salaus sekä eReseptien toteutukset. Yhtenä suurimmista ongelmista on vielä tänäkin päivänä terveydenhuollon tietojen välitys, niin eri yksiköiden kuin potilaan ja hoitohenkilökunnankin välillä. Useissa aiheeseen liittyvissä keskusteluissa kävi ilmi, että vain murto-osa terveydenhuollon yrityksistä on ottanut käyttöönsä sähköpostin salauspalvelut, jotka mahdollistavat olemassa olevan sähköpostipalvelun käytön tiedon välittämiseen salatusti valtiovallan hyväksymällä tavalla.

Suurena kiinnostuksen kohteena olivat myös eResepti-palvelut, joihin Magic Cloud tarjoaa valmiit ratkaisut. Tekniset ratkaisut mahdollistavat myös helpot etäkäyttömahdollisuudet esimerkiksi tabletti-tietokonetta hyödyntäen.

Tampereen lääkäripäivien lopputulemana oli sadoittain uusia kontakteja, sekä tunne siitä, että terveydenhuollon tietotekniikan muutokset otetaan innolla vastaan, kunhan toteutukset ovat kunnossa ja käyttäjän ei itse tarvitse huolehtia järjestelmän toimivuudesta.