Hyppää sisältöön

Tietoturvakoulutuksen merkitys organisaatioille – vinkkejä ja käytännön lähestymistapoja henkilöstön tietoturvakoulutukseen

Organisaatioiden on tärkeää ymmärtää tietoturvan olevan enemmän kuin pelkkä tekninen haaste – se on strateginen välttämättömyys. Yksi keskeisimmistä keinoista varmistaa organisaation tietojen turvallisuus on tarjota työntekijöille asianmukaista tietoturvakoulutusta.

Kirjoittanut Anna Perttunen
keskiviikko 9. elokuun 2023
4 min
Miksi tietoturvakoulutus on tärkeää ja miten se auttaa suojaamaan organisaation tietoja?

Tietoturva on noussut yhä keskeisemmäksi teemaksi nykypäivän digitaalisessa maailmassa, jossa tiedon virta liikkuu verkossa nopeasti ja laajasti. Organisaatioiden on tärkeää ymmärtää tietoturvan olevan enemmän kuin pelkkä tekninen haaste – se on strateginen välttämättömyys. Yksi keskeisimmistä keinoista varmistaa organisaation tietojen turvallisuus on tarjota työntekijöille asianmukaista tietoturvakoulutusta. Tässä blogipostauksessa tarkastelemme tietoturvakoulutuksen merkitystä organisaatioille ja miten se auttaa suojaamaan arvokkaita tietoja.

1. Tietoturvakoulutuksen tärkeys

Tietoturvakoulutus on olennainen osa organisaation kokonaisturvallisuutta. Usein kuulemme tarinoita yritysten tietovuodoista ja hakkeroinnista, ja nämä tapaukset osoittavat, että heikkous tietoturvassa voi johtaa vakaviin seurauksiin. Vaikka organisaatioilla saattaa olla käytössään edistyksellisiä tietoturvaohjelmistoja ja -järjestelmiä, inhimillinen tekijä on usein tietoturvan heikoin lenkki. Monet tietoturvaloukkaukset johtuvat käyttäjien virheistä, huolimattomuudesta tai tietämättömyydestä. Tietoturvakoulutuksen avulla organisaatio voi vähentää inhimillisten virheiden riskiä merkittävästi. Koulutuksen avulla opetetaan työntekijöille, miten tunnistaa ja välttää riskialttiita tilanteita sekä toimia oikein tietoturvapoikkeamien sattuessa. Koulutus auttaa myös luomaan tietoturvakulttuuria, joka korostaa kaikkien vastuuta organisaation tietojen suojelemisessa.

2. Miten tietoturvakoulutus auttaa suojaamaan arvokkaita tietoja

Yksi tietoturvakoulutuksen päätavoitteista on lisätä henkilöstön tietoisuutta tietoturvaan liittyvistä riskeistä ja parhaista käytännöistä. Koulutus auttaa työntekijöitä ymmärtämään, miten huijarit ja hakkerit voivat yrittää saada käsiinsä arkaluonteista tietoa esimerkiksi kalastelun (phishing), haittaohjelmien, tietomurtojen tai huijausyritysten kautta. Tietämys auttaa henkilöstöä tunnistamaan epäilyttävät tilanteet ja toimimaan oikein, mikä puolestaan vähentää onnistuneiden hyökkäysten riskiä.

Tietoturvakoulutuksen tarkoituksena on myös tuoda esiin se, että jokainen organisaatiossa on vastuussa tietoturvasta. Työntekijät oppivat, miten heidän toimintansa voi vaikuttaa koko organisaation turvallisuuteen. Tämä vastuullisuuden tunne voi johtaa proaktiiviseen käytökseen, jossa työntekijät osallistuvat aktiivisesti tietoturvan parantamiseen ja raportoivat epäilyttävistä havainnoista. Koulutuksessa on hyvä kannustaa työntekijöitä ilmoittamaan havaitsemistaan tietoturvariskeistä ja -epäilyistä. Toimiva ilmoitus- ja raportointijärjestelmä nopeuttaa reagointia ja auttaa estämään mahdollisia hyökkäyksiä. Työntekijöiden rohkaistuminen ilmoittamisen suhteen luo avoimen ilmapiirin, jossa tietoturvarikkomuksista voi keskustella ilman pelkoa.

Tietoisuus yksinään ei riitä, vaan tietoturvakoulutus keskittyy myös käytännön taitojen kehittämiseen. Työntekijät oppivat esimerkiksi, miten luodaan vahvoja salasanoja, miten varmistetaan tietojen salaus ja miten käsitellään tietoja turvallisesti. Tämä käytännön osaaminen on olennaista, jotta tietoisuus saadaan muutettua toiminnaksi.

Monet maat ja alueet ovat säätäneet tiukempia tietosuoja-asetuksia, kuten Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (GDPR). Organisaatioiden on oltava tietoisia näistä asetuksista ja osattava noudattaa niitä. Tietoturvakoulutus auttaa henkilöstöä ymmärtämään tietosuoja-asetusten vaatimukset ja toimimaan niiden mukaisesti. Esimerkiksi GDPR-asetuksen rikkominen voi johtaa merkittäviin rahallisiin sanktioihin.

3. Lopuksi

Tietoturvakenttä kehittyy ja muuttuu jatkuvasti. Uusia uhkia ja haasteita nousee esiin säännöllisesti. Tämän vuoksi tietoturvakoulutus on prosessi, joka vaatii jatkuvaa päivitystä ja kehittämistä. Organisaation on varmistettava, että henkilöstö saa säännöllisesti päivitettyä koulutusta uusimmista uhista ja suojaustoimista.

Tietoturvakoulutuksen tarjoaminen voi tuntua aluksi investoinnilta, mutta se voi säästää organisaatiolle huomattavia summia pitkällä aikavälillä. Onnistuneet tietomurrot ja tietovuodot voivat aiheuttaa merkittäviä taloudellisia menetyksiä, kuten sakkoja, oikeudenkäyntejä ja korvauksia. Lisäksi ne voivat johtaa maineen vahingoittumiseen, liiketoiminnan keskeytymiseen tai jopa loppumiseen. Hyvin koulutettu henkilöstö auttaa estämään näitä riskejä ja niiden aiheuttamia kuluja.

Yhteenvetona voidaan todeta tietoturvakoulutuksen olevan välttämätön osa organisaation tietoturvaa. Se auttaa luomaan tietoturvakulttuurin, lisäämään henkilöstön tietoisuutta riskeistä ja parhaista käytännöistä, sekä suojelemaan organisaation mainetta. Investointi tietoturvakoulutukseen on investointi organisaation pitkän aikavälin menestykseen ja tietojen turvallisuuteen.

Tässä on muutamia vinkkejä ja käytännön lähestymistapoja henkilöstön tietoturvakoulutukseen:

 1. Räätälöi koulutus organisaatiosi tarpeisiin: Koulutuksen tulisi vastata organisaation tarpeita ja toimintaympäristöä. Huomioi eri osastojen tarpeet ja taso, jolla kunkin osaston jäsenet käyttävät tietotekniikkaa.
 2. Tee koulutuksesta osallistavaa: Interaktiiviset elementit, kuten simulaatiot, kysymykset ja vastaukset, ja käytännön harjoitukset auttavat osallistujia sitoutumaan paremmin aiheeseen.
 3. Käytä toteutustapoja, jotka puhuttelevat: Videot, infografiikat, tarinat ja esimerkit voivat tehdä abstrakteista käsitteistä konkreettisia ja helpommin ymmärrettäviä.
 4. Tietoturvaohjeistuksen sisällyttäminen työntekijöiden käsikirjaan: Sisällytä tietoturvasuositukset osaksi organisaation ohjeistuksia ja käytäntöjä, jotta ne ovat aina saatavilla ja helposti löydettävissä.
 5. Esimerkit todellisista tapauksista: Näytä todellisia esimerkkejä tietoturvaloukkauksista ja niiden seurauksista. Tämä auttaa henkilöstöä ymmärtämään riskit käytännön tasolla. Avoimuus yrityksen sisällä tapahtuneista tietoturvapoikkeamista ja havainnoista on suositeltavaa.
 6. Säännölliset koulutusistunnot: Järjestä säännöllisiä koulutustilaisuuksia, jotta henkilöstö voi päivittää tietonsa ja oppia uusista tietoturvauhkista.
 7. Tukimateriaalit ja resurssit: Tarjoa osallistujille tietoturvamateriaalia, kuten oppaita, infografiikkoja ja verkkoresursseja, joihin he voivat palata tarvittaessa.
 8. Sisällytä tietoturva osaksi työprosesseja: Auta henkilöstöä ymmärtämään, miten tietoturva on osa heidän päivittäistä työtään ja kuinka se liittyy organisaation menestykseen.
 9. Tietoturvakoulutus osa työntekijän perehdytystä: Sisällytä tietoturvakoulutus osaksi uusien työntekijöiden perehdytysprosessia varhaisesta vaiheesta lähtien.
 10. Seuranta ja arviointi: Arvioi koulutusten tehokkuutta ja kerää palautetta osallistujilta parantaaksesi tulevia koulutuksia.
 11. Johdon sitoutuminen: Johto voi osoittaa tietoturvan tärkeyden omalla esimerkillään ja sitoutumisellaan koulutukseen.
 12. Jatkuvuus ja päivitykset: Tietoturvakoulutus ei ole kertaluontoinen tapahtuma. Varmista, että tarjoat säännöllisesti päivitettyjä koulutuksia, jotta henkilöstö pysyy ajan tasalla uusista uhkista ja parhaista käytännöistä.

Me Micro Magicillä autamme mieluusti, jos mieleesi herää kysymyksiä tai tarpeita aiheen tiimoilta. Esimerkiksi tietoturvakartoituksemme on helppo ja edullinen tapa selvittää yrityksesi tietoturvan todellinen tila.

Voit myös tehdä tietoturvatestin, jolla pääset testaamaan oman tietoturvasi tilaa. Antamalla oman sähköpostiosoitteesi lähetämme sinulle vinkkejä tietoturvan tilan parantamiseksi.