Tarkista IP-osoitteesi MagicDesk ja MagicHotel Uusi MagicMail Micro Magic etätuki
Myymalat pieni

25.03.2011

Micro Magic oli mukana IT-alan ammattilaistapahtumassa

Micro Magic osallistui toista kertaa Suomessa järjestettyyn easyFairs IT-Tapahtumaan. Tapahtuma oli IT-alan ammattilaisille suunnattu kaksipäiväinen kokonaisuus.

Micro Magic oli tapahtumassa esittelemässä yrityksille suunnattuja palveluitaan. MagicDesk-virtuaalityöpöytä herätti erittäin suurta mielenkiintoa. Koko IT-ympäristön ulkoistus on nykyään enenevässä määrin houkutteleva vaihtoehto yrityksille, toimialasta riippumatta. Yritykset, joiden ydintoimialaan ei kuulu IT, haluavat päästä eroon talon sisäisistä tietotekniikkaratkaisuista. MagicDesk tarjoaa siihen mitä houkuttelevimman ratkaisun.

MagicHotel-hostingpalvelut sekä MagicService-ylläpitopalvelut olivat myös monille yrityksille mielenkiintoisia palvelukokonaisuuksia. Niinikään MagicMail-sähköpostipalvelulle on selkeästi tilausta. Vielä viralisesti lanseeraamaton verkon yli toimiva palvelinten varmistusratkaisu nousi myös keskusteluissa useampaan kertaan esille. Tämä antoi selkeitä viittauksia siitä, että pikapuoliin lanseerattavalle uudelle palvelulle on myös kysyntää.

Vaikka Micro Magic ei ole suomenlaajuisesti ehkä aivan yhtä tunnettu kuin jotkin kilpakumppaninsa, niin oli mieluisaa huomata, että tällä seikalla ei viime kädessä ole ratkaisevaa merkitystä. Tuotekehitys ja vahva panostus uusien teknologioiden kehittämiseen nousee arvoonsa. Micro Magic on kuitenkin monenlaisissa konesaliratkaisuissa mukana kehityksen eturintamassa, ja tämä nousee vahvaksi valttikortiksi mietittäessä tulevaisuuden kuvioita.

Micro Magic kiittää kaikkia messuosastolla vierailleita, ja toivottaa kaikille oikein mukavaa kevättä.