Hyppää sisältöön

Työaseman tietoturva

Tietoturva koostuu monista palasista ja työaseman tietoturva on yksi tärkeä osa kokonaisuutta.

Kirjoittanut Kimmo Haapavuori
maanantai 10. heinäkuun 2023
4 min

Työaseman tietoturva on tärkeää kyseisen työaseman ja sen käyttäjän kannalta. Se on kuitenkin myös äärimmäisen tärkeää koko yrityksen tietoturvan kannalta. Jokainen työasema on linkki verkkoon ja yksi huonosti hoidettu työasema voi avata hyökkääjälle pääsyn yrityksen muihin laitteisiin ja tietoihin.

Lämpimästi suosittelen tekemään keskitettyjä ja hallittavia ratkaisuja työasemien tietoturvan toteuttamiseksi. Mikäli asiat jätetään yksittäisten käyttäjien vastuulle, niin todennäköisyys toimenpiteiden laiminlyönneille yleensä valitettavasti aina kasvaa.

Miksi työasemien tietoturva on tärkeää?

  1. Tietojen suojaaminen: Työasemilla tallennetaan ja käsitellään arkaluontoisia tietoja, kuten asiakastietoja, liiketoimintatietoja ja henkilötietoja. Hyvä tietoturva varmistaa, että nämä tiedot pysyvät suojattuina ja estää luvattoman pääsyn niihin. Tietoturva-aukot työasemissa voivat johtaa tietovuotoihin ja tietomurtoihin, joissa yrityksen arkaluontoista tietoa pääsee vääriin käsiin. Tämä voi aiheuttaa vakavia vahinkoja yritykselle, kuten taloudellisia menetyksiä, maineen vahingoittumista ja oikeudellisia seurauksia.
  2. Liiketoiminnan jatkuvuus: Jos työasemat joutuvat tietoturvaloukkausten tai haittaohjelmien kohteeksi, se voi aiheuttaa tietojen menetyksiä ja palvelukatkoksia. Hyvin hoidettu tietoturva auttaa minimoimaan tällaiset riskit ja varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden.
  3. Asiakkaiden luottamuksen säilyttäminen: Asiakkaat luottavat yrityksiin, joille he luovuttavat arkaluontoisia tietojaan ja näin ollen odottavat, että tiedot ovat turvassa. Hyvä tietoturva auttaa suojelemaan näitä asiakastietoja ja säilyttämään asiakkaiden luottamuksen, mikä edistää asiakassuhteiden säilymistä ja uusien asiakkaiden hankkimista.
  4. Säädösten ja määräysten noudattaminen: Useilla toimialoilla on tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviä säädöksiä ja määräyksiä, kuten EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) ja tietoturvastandardit (esim. ISO 27001). Noudattamalla näitä säännöksiä yritys voi välttää rangaistuksia ja maineen vahingoittumista.
  5. Työntekijöiden tuottavuuden ja luottamuksen edistäminen: Hyvä tietoturva luo työntekijöille turvallisen ja luottamuksellisen työympäristön. Tämä edistää työntekijöiden tuottavuutta, motivaatiota ja sitoutumista sekä auttaa työntekijöitä suojaamaan yrityksen sisäisiä tietoja.

Miten työasemien tietoturva säilytetään?

Keskitetty päivitysten hallinta

Perustavanlaatuinen lähtökohta työaseman hyvälle tietoturvalle ovat ajantasaiset päivitykset. Käyttöjärjestelmään, internet-selaimiin ja erilaisiin sovellusohjelmiin julkaistaan jatkuvasti uusia päivityksiä. Merkittävä osa näistä päivityksistä paikkaa havaittuja tietoturvahaavoittuvuuksia, joten niiden asentaminen on ensiarvoisen tärkeää.

Joiltain osin päivityksiä voi automatisoida. Automaatioon ei kannata kuitenkaan luottaa liikaa, vaan automaattisiakin toimenpiteitä on tärkeää valvoa. Monesti on käynyt niin, että syystä tai toisesta automaattipäivitykset eivät ole toimineet, ja jossain kohdin on huomattu, ettei uusia päivityksiä ole asentunut pitkiin aikoihin. Keskitetty päivitysten asentaminen ja valvonta on aina suositeltavaa.

Työaseman tietoturvaohjelma

Toinen tärkeä elementti työaseman tietoturvassa on vanha kunnon virustentorjuntaohjelma. Tosiasiassa nämä ohjelmat ovat nykyisin hyvin laajasti toimivia tietoturvaohjelmia, ja ne torjuvat paljon muitakin uhkia, kuin perinteisiä viruksia. WithSecure Elements on oivallinen ratkaisu yrityksen tietoturvan hoitamiseen. Työasemille asennettava sovellus suojaa monilta erilaisilta uhilta. Tämän lisäksi Elements tarjoaa näkyvyyden laitteiden tietoturvan tilaan ja esimerkiksi juuri edellä mainittujen päivitysten seurantaan. Me Micro Magicissä voimme esimerkiksi Elementsin kautta seurata ja hallinnoida työasemien tietoturvaa ja reagoida poikkeamiin.

Käyttäjähallinta

Miten työasemalle kirjaudutaan? Tämä perusasia on myös tärkeä tietoturvan elementti. Tietokoneen kirjautumisessa käytettävä salasana voi olla niin sanottu paikallinen, yhden tietokoneen tunnus. Kuitenkin suositeltavaa tässäkin on keskitetty hallinta, jolloin käyttäjätunnuksien ja käyttöoikeuksien hallinta on helppoa. Esimerkiksi kesäloman aikana unohtuneen salasanan palauttaminen onnistuu keskitetyn hallinnan kautta vaivattomasti.

Mikäli teillä on yrityksessänne käytössä MagicOffice tai Microsoft 365 -palvelu, kannattaa harkita Azure AD:n käyttöönottoa. Tämän ominaisuuden ansioista tietokoneelle kirjautuminen onnistuu samalla tunnuksella, kuin sähköpostiin kirjautuminen. Mainittakoon tässä yhteydessä, että etenkin sähköpostissa, mutta myös kaikissa muissakin palveluissa, monivaiheinen tunnistautuminen (MFA) on äärimmäisen iso tietoturvaelementti. MFA:ssa salasanan lisäksi käyttäjä tunnistetaan myös toisella tavalla, esimeriksi tunnistussovelluksen kautta. Lue lisää: MFA estää verkkohyökkäykset tehokkaasti.

Vieläkö varmuuskopiointia tarvitaan?

Vastaus on lyhyt: kyllä. Se mitä pitää varmistaa, riippuu siitä, missä yrityksen tärkeät tiedot ovat tallessa. Esimerkiksi edelleenkin monet käyttäjät tallentavat dataa omalle työasemalleen. Tällöin työaseman varmistuspalvelu, kuten tarjoamamme MagicBackup, on oivallinen tapa tietojen varmuuskopiointiin. Kyseinen palvelu varmistaa tärkeät tiedot automaattisesti tietokoneelta pilvipalveluun. Jos tietokone rikkoutuu, varastetaan tai joutuu esimeriksi haittaohjelman kohteeksi, on tiedot helppo palauttaa varmistuksista.

Nykyisin yrityksen data on yleensä hyvin hajallaan eri palveluissa. Onkin äärimmäisen tärkeää tiedostaa, millaiset ovat käytettävien palveluiden varmistusominaisuudet. Esimerkiksi äärimmäisen suosittu Microsoft 365 -palvelu ei itsessään sisällä varmuuskopiointia, vaan kyseinen palvelu pitää erikseen hankkia. Microsoft 365 -varmistuspalvelu onkin nykyisin lähes jokaiselle yritykselle tärkeä tietoturvapalvelu.

Lopuksi

Työaseman tietoturva on siis keskeinen osa hyvin hoidettua tietoturvaa. Muista, että tietoturva on jatkuva prosessi ja  ymmärtämällä riskit ja toteuttamalla asianmukaiset toimenpiteet, voit suojata työasemasi tehokkaasti. Panostamalla tietoturvaan, pidät tietosi ja järjestelmäsi turvassa. Tällä tavoin voit keskittyä itse liiketoimintaan luottavaisin mielin vaarantamatta yrityksesi jatkuvuutta.

Me Micro Magicillä autamme mieluusti, jos mieleesi herää kysymyksiä tai tarpeita aiheen tiimoilta. Voit myös tehdä tietoturvatestin, jolla pääset testaamaan oman tietoturvasi tilaa.